Home >> Artikkelit >> Vasemmiston on aika ryhdistäytyä

Vasemmiston on aika ryhdistäytyä

18.04.2007 - 13:47
(updated: 06.06.2016 - 13:48)
Eduskuntavaalien tulos on pettymys kaikille politiikan suunnan muutosta toivoneille. Samalla se on vasemmistolle vakava kehotus katsoa peiliin ja ryhdistäytyä.

Vaalitulos oli epäluottamuslause hallituspuolueille, jotka kaikki menettivät ääniä. Suurimman tappion koki SDP, jonka vaalilupausten ja hallituksessa harjoittaman politiikan koettiin olevan erityisen jyrkässä ristiriidassa. Myös Vasemmistoliitto koki vaalitappion.

Tyytymättömyys ja toiveet muutoksesta kanavoituivat oikeiston - kokoomuksen ja perussuomalaisten - vaalivoitoksi, vaikkei niillä ollut mitään uusia ratkaisuja. Niitä, jotka eivät uskoneet mahdollisuuksiin vaikuttaa vaaleissa vaan jäivät nukkumaan, oli enemmän kuin koskaan sodan jälkeen.

Oikeiston eteneminen haastaa koko vasemmistoa ryhdistäytymään. SKP:n keskuskomitea esittää sosialidemokraattien, vasemmistoliittolaisten, kommunistien ja punavihreiden yhteisiä keskusteluja ja johtopäätöksiä oikeiston vyörytyksen pysäyttämiseksi. Nyt tarvitaan voimien kokoamista oikeistopolitiikkaa vastaan, selkeitä vaihtoehtoja, aatteellisuutta sekä ay-liikkeen ja kansalaisjärjestöjen joukkotoiminnan järjestämistä. On aika palauttaa vasemmisto vasemmalle.

Nyt tarvitaan tekoja, joilla torjutaan työttömyyttä, työntekijöiden sopimusturvan murentamista, matalapalkkaongelmia, kuntien palvelujen heikentämistä, markkinaehtoista politiikkaa ja oikeiston Nato-hankkeita.


SKP:n toiminnan arviointi

Koko vasemmiston tappio antaa myös meille kommunisteille aihetta perusteelliseen ja kriittiseen oman toiminnan arviointiin.

SKP toi vaaleihin vasemmistolaisen ja punavihreän vaihtoehdon. Se sai edellisiä vaaleja selvästi myönteisemmän vastaanoton ja monet toivoivat SKP:stä vastavoimaa markkinaehtoiselle oikeistolaiselle politiikalle. SKP sai paljon uusia nuoria kannattajia.

Eduskunnan ulkopuolelta tuleviin vaihtoehtoihin kohdistui aikaisempaakin kovempi syrjintä Yleisradiossa ja muissa medioissa. Tästä hyötyivät kokoomus ja perussuomalaiset, jotka näyttäytyivät mediassa vaihtoehtoina hallituspuolueille.

SKP menetti hieman kannatusta valtakunnallisesti, mutta lisäsi kannatusta neljässä vaalipiirissä. Varsinkin selvä eteneminen Helsingissä ja Keski-Suomessa osoittaa, että syrjinnästä ja taloudellisten resurssien vähyydestä huolimatta vaaleissa voidaan saada parempia tuloksia.

Keskuskomitea kehottaa kaikkia puolueosastoja ja piirijärjestöjä erittelemään perusteellisesti vaalituloksiin vaikuttaneita tekijöitä. SKP:n esitti hyvän vaihtoehdon, mutta oliko sille rakennettu jo ennen vaaleja riittävää perustaa toiminnalla työpaikoilla, asuinalueilla ja erilaisissa järjestöissä?
Levitimme useissa piirijärjestöissä aiempaa enemmän vaalimateriaalia, mutta kiteytimmekö sanottavamme riittävän terävästi ja selkeästi? SKP:llä oli valtakunnallisesti kattavat ehdokaslistat, mutta aloitettiinko ehdokkaiden asettaminen ajoissa ja olivatko listat tarpeeksi monipuoliset? SKP suuntautui vaaleissa eteenpäin, mutta miten laajasti olemme kyenneet selvittämään käsityksiämme yhteiskunnallisista muutoksista ja uudenlaisesta sosialismista? Entä miten edetä kommunistien voimien yhdistämisessä ja punavihreän yhteistyön kokoamisessa?

Keskuskomitea kehottaa puolueen jäseniä osallistumaan aktiivisesti piirikokouksiin ja kesäkuussa pidettävän SKP:n edustajakokouksen valmisteluihin, joissa tehdään yhdessä johtopäätöksiä vasemmistopolitiikan ja SKP:n voimistamisesta. Hallituksen kokoaminen entistä oikeistolaisemmalla pohjalla korostaa tarvetta voimistaa SKP:n toimintaa työtätekevien ja vähävaraisten ihmisten etujen puolesta. 'Jako uusiksi!' on entistä ajankohtaisempi vaatimus.

SKP:n keskuskomitea 1.4.07:

Ajankohtaista