Home >> Artikkelit >> Tvångssvenska – en rättighet!

Tvångssvenska – en rättighet!

06.11.2013 - 00:00
(updated: 06.06.2016 - 13:48)
  • foto FKP arkiv
Finlands Kommunistiska Parti kräver att alla skolbarn ska ha en subjektiv rätt att studera finska eller svenska språket på A1 -nivå.

Svenska dagen 6.11.2013

Alla barn bör ha en subjektiv rätt att lära sig det andra inhemska språket En gemensam grundskola för alla genomfördes i Finland på 70-talet. Samtidigt fick alla barn en möjlighet att studera det andra inhemska språket. I finska skolor pluggade eleverna svenska och i de svenskspråkiga skolorna kämpade man med finskan. Tidigare hade undervisningen i det andra inhemska språket varit förbehållet läroverkseleverna. Sparåtgärder skulle dock försvåra undervisningen i svenska redan före grundskolereformen. Valmöjligheterna ökade i högstadier och gymnasier 1994 och det obligatoriska timantalet i svenska sänktes ytterligare. Studierna i svenska på högstadiet fick då mindre än hälften av det genomsnittliga timantal som använts i mellanskolorna på 1960-talet. När svenska blev ett frivilligt ämne i studentexamen år 2004 minskade intresset ytterligare. År 2012 skrev 75 % av flickorna, men bara 40 % av pojkarna den frivilliga svenskan. I svenska skolor är situationen nästan den motsatta. 90 % av studenterna väljer A1 kurs i finska och 54 % av de svenska gymnasieeleverna studerar tre främmande språk. De svenska skolornas undervisning i finska skolor är betydligt mera omfattande än motsvarande svenska språkundervisning i finska skolor. I praktiken läser nästan alla svenska elever två långa språk.

Finlands Kommunistiska Parti kräver att alla skolbarn ska ha en subjektiv rätt att studera finska eller svenska språket på A1 -nivå. Språkundervisningen får inte vara beroende av kommunalpolitikernas och tjänstemännens vilja att öppna plånboken. Många använder den ökande ryska turismen som argument för en frivillig svenska, som i praktiken då skulle ersättas av ryska. I praktiken vill man i några östfinska kommuner automatiskt begränsa barnens framtidsmöjligheter och förbereda dem för arbete inom affärsbranschen, på hotell eller spainrättningar. Barnens valmöjligheter i ett senare skede begränsas, val av studieinriktning försvåras och antalet alternativa yrkesutbildningar minskar. I Sverige bor 424 949 finländska immigranter och deras barn. Kunskaper i svenska gör det möjligt att hålla kontakten med dem. Idag finns 10,5 miljoner svenskatalande och svenska är också en brygga till danska och norska. Sammanlagt finns mer än 21,5 miljoner människor inom räckhåll. Är inte de en grupp som det lönar sig att hålla kontakt med?

SKP:n sihteeristö

Svenska