Home >> Artikkelit >> Tradeka takaisin osuustoiminnan eturintamaan

Tradeka takaisin osuustoiminnan eturintamaan

12.02.2016 - 19:21
(updated: 06.06.2016 - 13:48)

Vaaliohjelma Tradekan vaaleissa 2016

Kommunistien ja edistysmielisen osuustoimintaväen vaaliliitto tarjoaa Osuuskunta Tradeka - yhtymän vaaleissa vaikuttamisen väylän kaikille, joiden mielestä osuustoiminta voi ja sen tulee tarjota markkinoiden ylivallalle vaihtoehtoja, jotka perustuvat työntekijöiden ja kuluttajien yhteistoimintaan ja itsehallintoon. Osuustoiminnan perusidea työn tekemisestä ihmisten tarpeita varten eikä liikevoittojen kasvattamiseksi, on tänäänkin ajankohtainen.

Haluamme, että Tradeka palautetaan juurilleen ja sitä ryhdytään kehittämään 2000-luvun edistysmielisenä osuustoimintana. Osuuskunnan jäsenillä on näissä edustajiston vaaleissa mahdollisuus vaikuttaa siihen, jatkuuko maassamme kaupan keskittämisen ja osuustoiminnan syrjäyttämisen linja, vai kehitetäänkö uudentyyppistä, lähituotantoon, suoramyyntiin ja luomutuotantoon liittyvää lähikauppaa, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullista osuustoimintaa sekä jäsenten ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia.

Osuustoiminnalla on Suomessa edelleen vaikuttavat perinteet ja merkittävä asema varsinkin päivittäistavarakaupassa. Lisäksi on syntynyt uusia osuuskuntia, ruokapiirejä, jakamistaloutta ja yhteisötaloutta, joissa on paljon samoja tavoitteita, joille edistysmielinen osuustoimintaliike syntyi.

Sekä perinteisen että uuden osuustoiminnan piirissä haetaan vastauksia 2000-luvun alun haasteisiin, kuten työllisyys ja työllistäminen, ekologisesti kestävät tuotanto- ja kulutustavat, uusiutuva energiatalous, muuttoliikkeet, reilu kauppa ja suurten pankkien vallan rajoittaminen. Tradekalla on paljon mahdollisuuksia palata osuustoiminnan tielle ja tukea osuustoiminnan uusia muotoja. Se on nyt mahdollista, kun Tradeka on myös taloudellisesti itsenäinen, vakavarainen ja velaton. Tässä tilanteessa on syytä suunnata kehityksessä eteenpäin ja on otettava uudenlaisia askeleita.

Tradekan lähikaupan myyminen ulkomaisille sijoittajille on tehnyt siitä keinottelun kohteen ja kiihdyttänyt lopulta kaupan keskittymistä K- ja S-ryhmiin. Kaupallista voitontavoittelua ja suuria yksiköitä korostava linja ei ole osuusliikkeen jäsenten, asiakkaiden eikä työntekijöiden etu. Kaupan keskittyminen on tuonut myös lieveilmiöitä tonttikeinottelun ja jopa korruption muodossa. Samalla tällainen linja on sivuuttanut osuustoiminnan uudet haasteet osallistuvan demokratian, lähipalvelujen, ruokaturvan, paikallisen työllisyyden, ekologisesti kestävän kehityksen ja reilun kehitysmaakaupan edistämisessä.

Puolustamme työväen ja kuluttajien itsenäisen, jäsenvaltaisen osuustoiminnan edistyksellisiä periaatteita sekä Tradekan jäsenten ja työntekijöiden etuja ja vaikutusmahdollisuuksia. Osuusliikkeen tulee voitontavoittelun sijaan kantaa vastuunsa yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon, solidaarisuuden ja rauhan edistämisestä.

Vaihtoehto kaupan keskittämiselle

Tradekan on tuettava ja kehitettävä itse edistyksellistä paikallista osuustoimintaa, jolla laajennetaan ja monipuolistetaan lähikauppaa ja lähituotantoa. Paikallisesta osuustoiminnasta on mahdollista muodostaa vaihtoehto kaupan keskittymiselle ja suurille kauppaketjuille sekä tuoda palvelut lähelle asuinalueita.
Osuuskunta Tradekan taloudellisia resursseja ja osuustoimintatietoutta on määrätietoisesti suunnattava edistyksellisen osuustoiminnan elvyttämiseen.
Tradeka on irrotettava kansainvälisten rahoitustahojen otteesta. Osuustoimintaa elvyttämällä voidaan hillitä kaupan keskittämisestä suuriin hypermarketteihin etäälle asuinalueista.

Jäsenetuja on parannettava

Jäsenetuja on kehitettävä niin, että työttömät, opiskelijat ja muut vähävaraiset hyötyvät siitä nykyistä enemmän. Jäsenten vaikutusmahdollisuuksia on lisättävä mm. jäsentoimikuntia muodostamalla. Näillä toimikunnilla voi olla paitsi yleisesti valtaa Tradekan valtakunnalliseen toimintaan, myös paikallisten palveluiden valikoimaa, työntekijöiden asemaa ja uusien osuustoiminnallisten yhteisöjen kanssa tehtävää yhteistyötä koskien. Osuustoiminnalle keskittyvää ja aihetta monipuolisesti käsittelevää lehteä ja internet-kanavia tulee kehittää jäsenten, tuottajien ja työntekijöiden osallistumisen ja vaikuttamisen foorumina. On kehitettävä osuustoiminnallista valistus- ja koulutustoimintaa sekä yhteistyötä uusien osuustoiminnallisten yhteisöjen kanssa.

Uusia innovaatioita kansan tarpeisiin

Osuustoiminnan alkuaikoina olivat tunnettuja ruokalat, joissa pienituloiset ihmiset voivat saada päivän ravitsevan ruoka-annoksensa taloudellisesti. Osuustoimintaan perustuvan ruokalatoiminnan uudelleen elvyttäminen ilman voitontavoittelua, ja muun muassa jäsenetuna ruokaseteleitä antaen, olisi vastaus myös aikamme kasvavan ongelman eli ruokajonojen poistamiseen. Edulliset asiallista ja ympäristöystävällistä perusruokaa tarjoavat sekä viihtyisästi hoidetut kansankuppilat vastaisivat suurten väestöryhmien kuten työttömien, opiskelijoiden, eläkeläisten, yksineläjien ja asunnottomien tarpeisiin.
Nykyään yhä useammat asiat hoituvat sähköisesti, ja lähikioskille voi tilata vaikka uuden passin. Osuustoiminnan avulla olisi mahdollista rakentaa kattava ja edullinen monipalvelupisteiden verkosto, joka tarjoaisi kätevästi kansalaisten saataville monipuolisia, kahdensuuntaisia palveluita.

Työllisyyttä ja työntekijöiden asemaa parannettava

Osuusliikkeen tulee olla edelläkävijä työntekijöiden ja ay-liikkeen oikeuksien ja
vaikutusmahdollisuuksien kehittämisessä. Työntekijöiden tulee saada valita edustajansa osuuskunnan ja sen omistamien yritysten hallintoelimiin.
Osuuskunnan on harjoittamassaan majoitus- ja ravitsemusalojen toiminnassa edistettävä työllisyyttä. Pätkätöiden sijasta on lisättävä normaaleja kokoaikaisia työpaikkoja. Kaikille työntekijöille on taattava vähintään 4 tunnin yhtäjaksoinen työ samassa työpaikassa. Toisaalta on ryhdyttävä kokeilemaan työajan lyhentämistä ansiotasoa alentamatta esimerkiksi 6+6 tunnin työaikamallilla. Palkkahaitaria on kavennettava nostamalla pieni- ja keskituloisten työntekijöiden palkkoja.

Ekologisuutta, eettisyyttä ja solidaarisuutta edistettävä

Osuusliikkeen toimintaa tulee kehittää ekologisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. On edistettävä lähipalvelujen ohella terveellisten kotimaisten elintarvikkeiden ja luomutuotteiden saatavuutta, materiaalien kierrätystä ja energian säästöä. Ympäristöystävällisyyteen siirtymiseen, uusiutuvaan energiaan ja energiaa säästäviin ratkaisuihin on panostettava myös hotelli- ja ravintolatoiminnassa. Ilmastomuutoksen torjuminen edellyttää elintarvikkeiden lähituotannon kehittämistä, jota kauppa voi tukea omilla hankintapäätöksillään.
Geenimuunneltuja elintarvikkeita ei pidä Tradekassa hankkia, koska niiden terveys- ja ympäristövaikutuksista ei tiedetä tarpeeksi.
Maailmankauppojen ja kehitysmaiden osuustoiminnallisten tuottajien kanssa on kehitettävä reilua ja suoraa kauppaa ohi ylikansallisten suuryhtiöiden.
Osuustoiminnallisen liikkeen kansainvälistä yhteistyötä on kehitettävä vaihtoehtona ylikansallisten yhtiöiden vallan kasvulle.
Osuusliikkeen tulee omassa toiminnassaan torjua kaikenlainen rasismi ja muu syrjintä. Osuusliikkeen hankinnoissa tulee olla takeet siitä, että tuotteiden valmistuksessa ei käytetä lapsityövoimaa eikä poljeta työntekijöiden oikeuksia.

Jäsenten vaikutusmahdollisuuksia lisättävä

Osuusliikkeen jäsenten ja vaaleilla valitun edustajiston todellista päätösvaltaa on lisättävä niin osuusliikkeen kuin sen hallitsemien yritysten johtamisessa. Osuustoimintaa on uudelleen ryhdyttävä kehittämään myös tuotannossa, jotta kaupan kehitystä eivät määrää suuret kansainväliset yhtiöt.

Tradekan toimintaa on kehitettävä itsenäisenä työväen ja edistysmielisenä osuusliikkeenä. Tradekan edustajiston vaalissa on kyse osuusliikkeen suunnasta ja demokratisoimisesta. Jokainen ääni työväen ja edistysmielisen osuustoiminnan periaatteiden puolesta on tärkeä!

Kommunistien ja edistysmielisen osuustoimintaväen vaalilista

Kommunistit ja edistysmieliset

Ohjelmat