Home >> Artikkelit >> Torjukaa ehdotus kommunisminvastaisista noitavainoista

Torjukaa ehdotus kommunisminvastaisista noitavainoista

18.10.2006 - 09:05
(updated: 06.06.2016 - 13:48)

Viisi pohjoismaista kommunistista puoluetta vetoaa Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen osanottajiin kokoukselle esitetyn kommunisminvastaisen päätösesityksen hylkäämiseksi. Ensi maanantaina alkavan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen esityslistalle on otettu Euroopan kansanpuolueen EPP:n ruotsalaisen kansanedustaja Göran Lindbladin aloite "totalitaaristen kommunististen hallintojen rikosten kansainvälisestä tuomitsemisesta".


Päätöslausumalla pyritään leimaamaan rikolliseksi entisten sosialististen maiden kommunististen puolueiden toiminta ja myös ne Itä-Euroopan ja Venäjän puolueet, jotka eivät ole irtisanoutuneet kommunismista. Siinä väitetään reaalisosialismin maissa tapahtuneiden rikosten olevan tulosta marxilaisesta teoriasta ja luokkataistelusta. Lausumassa esitetään, että Euroopan neuvoston ministerikokous ryhtyisi toimiin kansainvälisen oikeudenkäynnin järjestämiseksi tuomitsemaan sosialismia rakentaneiden maiden kommunistiset puolueet. Lausumalla pyritään oikeuttamaan kommunisminvastaisten noitavainojen käynnistäminen entisissa sosialistisissa maissa.


Suomen kommunistinen puolue, Norjan kommunistinen puolue, Ruotsin kommunistinen puolue, Tanskan kommunistinen puolue (DKP) ja Kommunistinen puolue Tanskassa (KPiD) vetoavat Euroopan neuvostoon ja omien maittensa edustajiin neuvostossa antikommunistisen päätöslausuman hylkäämiseksi.


Tuhansia vetoomuksia


Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen osanottajiin ovat vedonneet myös tuhannet eri puolueiden, ammattiyhdistysliikkeen, kansalaisjärjestöjen, tieteen ja taiteen edustajat eri maista. Esimerkiksi Mikis Theodorakis toteaa, että jos lausuma hyväksytään, "Euroopan neuvosto on päättänyt muuttaa historiaa. Vääristää sitä rinnastamalla uhrit hyökkääjiin, sankarit rikollisiin ja kommunistit natseihin".


Venäjän federaation kommunistisen puolueen puheenjohtaja Gennadi Zjuganov pitää Euroopan neuvostolle tehtyä esitystä "luolamies-ajan antikommunismina", jolla ihmisoikeuksien puolustamisen tunnuksin perustettu Europan neuvosto koetetaan valjastaa MacCarthyismin palvelukseen.


Pohjoismaiden kommunististen puolueiden vetoomuksessa asetetaan kyseenalaiseksi Ruotsin ja Euroopan oikeistopuolueiden esiintyminen demokratian puolustajina. Viiden kommunistipuolueen lausumassa muistutetaan, että sadat tuhannet kommunistit uhrasivat elämänsä taistelussa fasismia vastaan ja että myös Pohjolassa kommunistit ovat joutuneet vainojen kohteeksi.


- Kommunistiset puolueet ovat perustamisestaan lähtien olleet rauhan, demokratian ja kansallisen itsenäisyyden puolesta käydyn taistelun kärjessä; aivan erityisesti näin oli taistelussa Saksan fasismia vastaan. Näin on sittemmin ollut myös taistelussa Naton ja EU:n jäsenyyttä vastaan.


- Kommunistit ovat tänäänkin aktiivisia taistelussa tavallisten ihmisten etujen, demokratian ja yhteiskunnallisen edistyksen puolesta - sotaa, taantumusta ja ihmisten arki-elämän heikentämistä vastaan.


Sauli Niinistön EPP ajaa antikommunismia


Kommunisminvastainen päätös yritettiin saada aikaan jo syksyllä, mutta silloin sitä ei otettu yleiskokouksen listalle. Päätöstä ajaa erityisesti Euroopan kansanpuolue (EPP), jonka jäsenenä myös Suomen kokoomus on. Kokoomuksen presidenttiehdokas Sauli Niinistö on EPP:n kunniapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen.


Pohjolan kommunistit muistuttavat, että Euroopan neuvostolle esitetty lausuma on jatkoa uusliberaalille hyökkäykselle työväenliikkeen taistelulla saavutettuja oikeuksia ja yleensäkin demokratiaa vastaan.


- Samaan aikaan kun Euroopan neuvosto aikoo harkita kommunisteja ja työväenliikettä vastaan suuntautuvaa lausumaa, se sulkee silmänsä USA:n johtamalta sodalta Irakia vastaan, jossa tapetaan ja kidutetaan päivittäin tuhansia viattomia ihmisiä. Neuvostolla ei ole mitään sanottavaa myöskään Guantanamon kidutusleiristä.


- Kuka voi uskoa päätöslausuman esittäjien rehellisyyteen, kun monet heistä ovat sallineet omissa maissaan CIA:n salaiset lennot, joilla vailla mitään oikeuksia olevia vankeja on kuljetettu kidutettavaksi.


Lisätietoja: Euroopan neuvoston parlamentaariselle yleiskokoukselle esitetty päätöslausuma löytyy nettisivuilta http://assembly.coe.int/main.asp?link=/documents/workingdocs/doc05/edoc1...Pohjoismaiden kommunistiset puolueet 15.1.06:

Ajankohtaista