Home >> Artikkelit >> Todellisia panostuksia työllisyyteen!

Todellisia panostuksia työllisyyteen!

27.08.2014 - 09:00
(updated: 06.06.2016 - 13:48)
  • Kuva: Toivo Koivisto
Viime vuonna budjettiriihen edessä vastustettiin leikkauksia parturin penkiltä.

Suomessa jatkuu jo seitsemättä vuotta historiallisen pitkä taloudellinen taantuma, jolle ei näy loppua. Nyt on satsattava rajusti todelliseen työllistämiseen. Suomen tulee panostaa julkiseen rakentamiseen, ympäristöystävällisen energiantuotannon ja teknologian kehittämiseen sekä esimerkiksi julkisen sektorin omaan IT-tuotantoon.

Homekoulujen ja muiden valtion ja kuntien rakennusten korjauksiin on osoitettava tuntuvasti lisämäärärahoja. Lisäksi on panostettava kuntien ja valtion omaan edulliseen vuokra-asuntotuotantoon. Vuokrien kohtuullistamiseksi vuokrasääntely on palautettava. Asemäärärahojen lisäämisen sijasta on panostettava rauhanpolitiikkaan.

Työurien pidentämisen sijasta työaikaa on lyhennettävä ja työtä jaettava tasaisemmin. On luovuttava eläkeiän korotusaikeista, säädettävä 1200 euron perusturva ja laki 1800 euron minimipalkasta. Hallituksen tulee välittömästi perua lapsilisien leikkaukset, indeksikorotuksiin suunnitellut leikkaukset ja valmistella opintotuen, työttömyysturvan ja kansaneläkkeiden tasoihin selvät euromääräiset korotukset. Leikkauksia ei saa kohdistaa vähävaraisiin, työttömiin tai vähemmistöryhmiin. Kulutusverojen korottamisen sijaan on verotettava raskaammin pääomatuloja ja yritystentapahtumia voittoja.

Kyllä lähipalveluille, ei Sotelle

Kuntiin lausuntokierrokselle lähtenyt sote-laki on valmisteltava perusteiltaan toisella tavalla niin että palvelut ja päätöksenteko niistä ovat lähellä ihmistä, perusterveydenhuolto maksutonta ja tasa-arvoista, ja työntekijöiden oikeudet sekä perustuslain asettamat velvoitteet huomioidaan.

Peruspalvelujen yksityistämisen sijaan on lisättävä kuntien omia palveluja. Tämän varmistamiseksi kuntien valtionosuuksien leikkaukset on peruttava ja ohjattava lisää rahaa kattavien ja laadukkaiden palvelujen järjestämiseen, sekä koulujen ja päiväkotien ryhmäkokojen pienentämiseen.

Vanhuspalvelulakiin on säädettävä sitova ja riittävä hoitajamitoitus.

Ei demokratian kaventamiselle

Suomen on otettava kielteinen kanta EU-komission salassa neuvottelemiin TTIP-, CETA-, ja TISA-vapaakauppasopimuksiin, sillä toteutuessaan ne vaarantaisivat hyvinvointivaltion perustana olevat julkiset palvelut alistamalla ne markkinakilpailulle ja yksityistämiselle. SKP on samaa mieltä useiden asiantuntijoitten ja kansalaisjärjestöjen kanssa näiden vapaakauppasopimusten tuhoisuudesta.

SKP:n keskuskomitea

Ajankohtaista