Home >> Artikkelit >> Sodanvastainen kansalaismielipide on ay-liikkeelle tärkeää!

Sodanvastainen kansalaismielipide on ay-liikkeelle tärkeää!

18.10.2006 - 09:38
(updated: 06.06.2016 - 13:48)
Suomalaisen ay-liikkeen piirissä on ehkä liian vähän kiinnitetty huomiota

sodanvastaiseen kansalaismielipiteeseen ja sen voimistamisen merkitykseen

suomalaisten palkansaajien työpaikkojen säilymisen ja työehtojen kehittymisen kannalta.

Ylikansallisten suurtyönantajien ja suoranaisten keinottelijoitten globalisaation nimissä maamme palkansaajille ja suomalaisen hyvinvointivaltion rahoitusperustalle muodostama uhka on jo käytännössä alkanut toteutua. Ulkomainen suurpääoma ja keinottelijat, ennen muuta USA:sta, hankkivat halvalla omistukseensa suomalaisyrityksiä kiihtyvällä tahdilla. Usein seurauksena on tuotannon lopettaminen täällä tai sen siirto ulkomaille halvemmalla teetettäväksi.


Ulkomaiset keinottelijat ostavat suomalaisyrityksiä ja lopettavat niiden toiminnan siirtämällä niiden tuotannon jatkumiseksi tarvittavan omaisuuden

taskuunsa. Suomalaisten työpaikat tällaisen menon johdosta vähenevät kovaa

vauhtia, eikä uusien perustaminen riitä korvaamaan syntyvää työpaikkakatoa.

Ulkomaiset työnantajat eivät useinkaan halua kunnioittaa suomalaisia

työmarkkinapelisääntöjä eivätkä aina edes tunnustaa ammattiyhdistysliikkeen

ja työehtosopimusten olemassaoloa. Pääomien, palvelusten ja työvoiman vapaan liikkumisen helpottaminen on kohtalokkaasti parantanut ennen muuta USA:n suurpääoman ja keinottelijoiden mahdollisuuksia jatkaa tällä suomalaista

työelämää ja yhteiskunnan hyvinvointipalveluja tuhoavalla tiellä entistä

pidemmälle.


Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja pettää, jos verotulot

kohtalokkaasti vähenevät massatyöttömyyden lisääntyessä.


Kansainvälisissä suhteissa sota ja väkivalta sekä niitä kaunisteleva

joukkotiedotusvälineitten propaganda on taas nostettu keskeiseksi

toimintamuodoksi aivan vanhaan Hitlerin ja Goebbelsin malliin. USA presidenttinsä G.W.Bushin johdolla pyrkii maailman herruuteen esiintymällä

muka tyranneja vastaan taistelevana sankarina. Tyranneja Bush väittää

kuitenkin löytävänsä vain niiltä alueilta, jotka maailmanherruuteen

pyrkimisen kannalta geo- tai sotilaspoliittisesti on tärkeää saada miehitettyä tai muuten alistettua. Nytkin USA:n tyranniuspropaganda kohdistuu vain geopoliittisesti tärkeisiin reunavaltioihin tai maihin, joilla on merkittäviä öljyraaka-aineita.


EU:n militarisointi nopean toiminnan joukkoja varustamalla ja käyttämällä

sekä sotilasliitto NATO:n toiminta eivät ole vaihtoehtoja tai USA:n

vastavoimia, koska USA johtaa näitten liittolaistensa toimia. Siksi

suomalaisten ei tule niihin mennä mukaan kaivamaan omaa kuoppaansa.


USA:n maailmanherruuspyrkimykset palvelevat ennen muuta sikäläisiä

suurtyönantajia, jotka käytännössä myös johtavat USA:n sotapolitiikkaa. Nämä tarvitsevat voittojaan kasvattaakseen halpoja raaka-aineita, halpaa ja

nöyrää työvoimaa ja markkinoita, jonne myydä halvalla tuotetut tuotteensa.


Näin joudutaan havaitsemaan, että samat suurtyönantajat ja näiden esikunnat,

jotka suurpääoman vapaan liikkumisen nimissä lopettavat ostamiaan

suomalaisyrityksiä ja niiden työpaikkoja ja polkevat suomalaisia työehtoja,

johtavat käskyvallassaan olevia poliitikkoja ja sotapäälliköitä käyttäen

avointa sotapolitiikkaa ja pelon ilmapiirin lietsomista, joilla pyritään

maailman herruuteen.


Suomalaiset pääomasijoittajat, jotka sijoittavat varojaan USA:n yrityksiin

osaltaan maksavat amerikkalaisten puolesta tällaisen avoimeen sotaan ja

rosvoamiseen perustuvan politiikan kustannukset suurelta osin kaivaen näin

samalla pohjaa pois oman maansa tuotannolliselta toiminnalta ja

työllisyydeltä ja viime kädessä myös hyvinvointipalveluilta.


Sodanvastaisen kansalaismielipiteen voimistaminen ja toiminta suomalaisten

työpaikkojen säilyttämiseksi ja suomalaisten palkansaajien työehtojen

puolustamiseksi tukevat ja tarvitsevat toisiaan. Kumpikin on Suomessa

entistä tärkeämpää!


Arjo Suonperä 19.3.05 sodanvastaisessa mielenososoituksessa Helsingissä

Tekijä

Ajankohtaista