Home >> Artikkelit >> SKP:n vaalivetoomus 2007: JAKO UUSIKSI!

SKP:n vaalivetoomus 2007: JAKO UUSIKSI!

17.02.2007 - 17:56
(updated: 06.06.2016 - 13:48)
On aika vaatia tulojen, työn ja päätösvallan uusjakoa! Nykyinen politiikka lisää köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Se alistaa ihmiset EU:n rahavallalle, vie Suomea Natoon ja tuhoaa luontoa.

Muutosta on turha odottaa samoilta puolueilta, jotka ovat vastuussa nykymenosta ja syöneet toistuvasti vaalilupauksensa.

Suomen kommunistinen puolue haluaa avata vaikuttamisen väylän niille, joiden ääni ei nyt kuulu päätöksenteossa. Tule mukaan viemään eduskuntaan rehellinen vasemmistolainen ja punavihreä vaihtoehto, joka sieltä nyt puuttuu.

Perusturva 800 euroon kuukaudessa

Yli 600 000 suomalaista elää EU:n köyhyysrajan alapuolella. Työttömyysturvaa, opintorahaa, lapsilisiä ja eläkkeitä heikennetään, vaikka Suomessa on rahaa enemmän kuin koskaan. Leipäjonojen Suomi ei ole hyvinvointivaltio.

SKP vaatii perusturvaa, joka takaa vähintään 800 euroa kuukaudessa verottomana työttömille, opiskelijoille, eläkeläisille ja muille, jotka eivät voi saada muuten toimeentuloaan. Alle 1 000 euron kuukausitulot on vapautettava veroista. On taattava lailla 1 300 euron minimipalkka. On palautettava vuokrasääntely.

Tulonsiirto pääomalta työntekijöille ja työllisyyteen

Nykyiset eduskuntapuolueet ovat avanneet portit rikkaiden ahneudelle. Yhtiöiden työntekijöiden työn tuloksista jakamat osingot ovat kymmenkertaistuneet kymmenessä vuodessa. Rikkaita on rikastutettu myös verohelpotuksilla.

SKP vaatii palkkojen ja niiden kansantulo-osuuden korottamista. Erityisesti on nostettava naisvaltaisten alojen matalia palkkoja.

On tehtävä loppu pörssikeinottelijoiden rikastumisesta muiden kustannuksella. Pääomatuloja on ryhdyttävä verottamaan samalla tavalla kuin palkkoja.

Nyt yhä useampi uupuu työssä samaan aikaan kun sadat tuhannet ovat vailla työtä tai joutuvat sinnittelemään pätkätöillä. Vaadimme yleisen työajan lyhentämistä ansioita alentamatta ja uusien työpaikkojen luomista. Joukkoirtisanomiset ja pätkätöiden teettämisellä keinottelu on lopetettava.

Lähipalvelujen ja lähidemokratian puolesta

Suomalaisten enemmistö haluaa kehittää kuntien palveluja ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. Siitä huolimatta nykyiset eduskuntapuolueet kokoomuksesta Vasemmistoliittoon ajavat kuntauudistusta, jonka tarkoitus on karsia lähipalveluja, vähentää henkilöstöä, lopettaa suuri osa kunnista ja yksityistää palveluja. Tämä on samalla hyökkäys naisten oikeuksia vastaan.

SKP vaatii lähipalvelujen turvaamista jokaiselle kuuluvina perusoikeuksina. Peruspalvelut on toteutettava pääsääntöisesti kuntien omana toimintana. Kuntien on lisättävä vakinaista henkilöstöä ja parannettava työntekijöiden palkkausta. Kunnille on palautettava niiltä leikatut valtionosuudet ja myös pääomatulot on saatettava kunnallisveron piiriin. Vastustamme kuntien pakkoliitoksia ja haluamme kehittää osallistuvaa lähidemokratiaa.

Ilmastonmuutos pysäytettävä

Ilmastonmuutos on dramaattinen osoitus siitä, miten globaali kapitalismi uhkaa koko ihmiskunnan eloonjäämistä. Taloudellinen ja poliittinen eliitti on alistanut niin ihmisen kuin luonnon hyvinvoinnin taloudelliselle kilpailulle ja voitontavoittelulle.

Suomen tulee toimia edelläkävijänä ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä. Energian säästö ja uusiutuva energia ovat turvallisempi, edullisempi ja työllistävämpi vaihtoehto kuin ydinvoima. On panostettava joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen. Energiayhtiöiden voittoja on leikattava. Energiantuotanto on otettava valtion ja kuntien hallintaan.

100 vuotta äänioikeutta ei riitä

On häpeällistä, että eduskunta päätti yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden juhlavuonna hyväksyä EU:n perustuslain, joka kaventaa demokratiaa ja alistaa ihmiset yhä enemmän rahan vallalle. EU voimistaa eriarvoisuutta niin Suomessa, Euroopassa kuin maailmanlaajuisesti.

SKP vastustaa Euroopan unionia ja sille esitettyä perustuslakia. Haluamme rakentaa toisenlaista Eurooppaa, jossa ihmisten ja luonnon hyvinvointi on tärkeämpää kuin suuryhtiöiden voitot ja pörssikurssit.

Sotaa ja Natoa vastaan

Sodat ja asevarustelu kylvävät kuolemaa eri puolilla maailmaa. Taistelu öljystä, muista luonnonvaroista ja maailmanherruudesta on verhottu valheilla vapaudesta. Asevarusteluun tuhlataan yhä suurempia summia, jotka ovat poissa ihmisten arjen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.

SKP vastustaa ehdottomasti Natoon liittymistä ja myös EU:n taistelujoukkoihin osallistumista. Suomalaisjoukot on vedettävä pois Naton sotatoimista Afganistanissa. Vaadimme USA:n johtaman miehityssodan lopettamista Irakissa ja toimintaa uusien sotien ehkäisemiseksi.

Vedä vaaleissa punainen viiva!

Vetoamme kaikkiin vaikeuksissa oleviin ja muutosta haluaviin. Yhdessä voimme tehdä vaaleista protestin ja vaatimuksen politiikan suunnan muuttamisesta.

Vaadi jako uusiksi - vedä vaaleissa punainen viiva!

Ajankohtaista