Home >> Artikkelit >> SKP:n aloite tulonjaosta ja työllisyydestä: On tehtävä jako uusiksi!

SKP:n aloite tulonjaosta ja työllisyydestä: On tehtävä jako uusiksi!

07.03.2007 - 20:50
(updated: 06.06.2016 - 13:48)
Kalevalan Sampo jauhoi kultaa ja rikkautta. Tänään, Kalevalan päivänä 2007 Suomi on rikkaampi kuin koskaan, mutta tulot jakautuvat yhä epätasaisemmin. Tähän ovat syyllisiä nykyiset eduskuntapuolueet, jotka ovat ajaneet yritysten voittoja kasvattavaa tulopolitiikkaa ja rikkaita suosivia veroratkaisuja, leikanneet eläkkeitä ja heikentäneet perusturvaa.

Suomen kommunistinen puolue haastaa erityisesti SDP:n ja Vasemmistoliiton toimintaan pääoman voittojen ja osinkojen leikkaamiseksi työllisyyden, työntekijöiden palkkojen, kunnallisten palvelujen ja sosiaaliturvan hyväksi. Jakovara-keskustelusta on siirryttävä tekoihin, joilla laitetaan jako uusiksi!

Tupo paisuttaa voittoja

Yritysten voitot kääntyivät Paavo Lipposen hallituskauden alkaessa jyrkkään nousuun. Kun voittojen osuus kansantulosta oli vuosina 1975 - 1990 keskimäärin 7 - 8 prosenttia, niin Lipposen hallituksen kaudella niiden osuus nousi yli 20 prosenttiin. Se on myös säilynyt tällä ennätystasolla myös Matti Vanhasen hallituksen kaudella.

Yritysten voittojen kasvun kanssa samaa tahtia ovat kasvaneet myös yhtiöiden omistajilleen jakamat osingot. Ne ovat lähes kymmenkertaistuneet viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana. Ennakkotietojen mukaan pörssiyhtiöt jakavat tänä vuonna osinkoja yli 11 miljardia euroa. Jos palkkojen ja pääomatulojen välinen suhde palautettaisiin samaksi kuin ennen Lipposen hallituksen kautta, pitäisi palkkasumman olla viidenneksen nykyistä korkeampi.

Pääomatulojen kasvu on keskeisin tekijä siinä, että rikkain prosentti suomalaisista on kasvattanut reaalitulonsa kymmenessä vuodessa kolminkertaisiksi ja rikkain kymmenesosa kaksinkertaisiksi. Lipposen ja Vanhasen hallitukset ovat vauhdittaneet rikkaiden rikastumista verohelpotuksilla. Samaan aikaan yli 600 000 suomalaista joutuu sinnittelemään EU:n köyhyysrajan alapuolella.

Pääomanomistajien hyväksi tapahtuneelle tulonjaon muutokselle on avannut portit tulopolitiikka, jolla palkkojen kehitys on pidetty huomattavasti työn tuottavuuden kasvun alapuolella. Tätä on perusteltu työllisyyden edistämisellä. Voittojen kasvu ei ole kuitenkaan edistänyt työllisyyttä. Päinvastoin investoinnit ovat vähentyneet ja irtisanomiset lisääntyneet samaan aikaan, kun yhtiöt ovat tehneet ennätystulosta. Työpaikkoja on lähes 200 000 vähemmän kuin ennen 90-luvun alun lamaa ja pääosa uusista työpaikoista on pätkätöitä.

SDP ja VAS hylänneet työväen asian

SDP ja Vasemmistoliitto ovat olleet toteuttamassa tätä rajun epäoikeudenmukaista linjaa sekä hallituksessa että ammattiyhdistysliikkeen johdossa. Ne tukevat myös tämän linjan jatkamista uudelle pitkäaikaisella tupo-sopimuksella.

Sitoutuminen pääoman voittoja lihottavan tulopolitiikan jatkamiseen osoittaa, että SDP:n ja Vasemmistoliiton johtajat ovat hylänneet työväenliikkeen periaatteet ja omaksuneet oikeiston talousajattelun.

On tehtävä jako uusiksi!

SKP:n tunnuksena on "Jako uusiksi!". Vaadimme tulonsiirtoa yritysten voitoista ja pääomatuloista työntekijöiden palkkoihin, työllistämiseen, julkisiin palveluihin ja perusturvaan.

- On kunnollisten palkankorotusten aika. SKP vaatii palkkojen ja niiden kansantulo-osuuden korottamista. Palkkojen ja pääomatulojen suhteen korjaaminen palkansaajien hyväksi edellyttää työn tuottavuuden tason ylittäviä reaalisia euromääräisiä palkankorotuksia. Työntekijöiden ostovoiman lisääminen parantaa myös työllisyyttä sekä julkisten palvelujen rahoitusta.

- Matalapalkka-aloille, kuten naisvaltaisille hoiva- ja palvelualoille, on tehtävä ylimääräiset tasokorotukset. Eduskunnan on huolehdittava julkisen sektorin matalien palkkojen nostamisesta. Lisäksi on säädettävä laki, joka takaa vähintään 1 300 euron minimipalkan kuukaudessa ja nostaa verotettavan tulon alarajan 1 000 euroon kuukaudessa.

- Työttömyyden nujertamiseksi on lyhennettävä yleistä työaikaa ansiotasoa alentamatta. Näin voidaan luoda lisää työpaikkoja, helpottaa työssä jaksamista ja edesauttaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Valtion ja kuntien tulee lopettaa pätkätöiden teettäminen pysyvien tehtävien hoitamisessa. Työnantajille on säädettävä ankarat sakot pätkätöiden ketjuttamisesta. Vuokratyössä on oltava takuupalkka ja muu sopimusturva. On säädettävä työllistämistakuu, joka velvoittaa valtion ja kunnat työllistämään yli vuoden työttömänä olleet ja nuoret, jotka eivät saa työpaikkaa.

- Valtion ja kuntien tulee luoda uusia työpaikkoja niin palveluihin kuin myös teollisuuteen. Kunnille on luotava lisää edellytyksiä palkata vakinaista henkilöstöä palauttamalla kunnilta leikatut valtionosuudet. Kuntapuitelailla, kilpailuttamisella ja suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen yhteydessä ei saa vähentää kuntien henkilöstöä. Valtion tuottavuusohjelman tavoitteet tuhansien työpaikkojen vähentämisestä on hylättävä. Valtion on tuettava työntekijöiden ja paikallisten yhteisöjen mahdollisuuksia jatkaa lopettamisuhan alla olevien työpaikkojen toimintaa.

- On taattava vähintään 800 euron perusturva kuukaudessa verottomana kaikille työttömille, opiskelijoille, eläkeläisille ja muille, joilla ei ole muuten mahdollisuutta saada toimeentuloaan. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan työssäoloehtoa on lyhennettävä.

- Asumiskustannukset on saatava kuriin. On palattava vuokrasääntelyyn. Valtion ja kuntien on huolehdittava kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon lisäämisestä.

- Pääomanomistajien mahdollisuus elää yhteiskunnassa muiden siivellä on lopetettava. Pääomatuloja on ryhdyttävä verottamaan samalla tavalla kuin palkkoja ja muita tuloja. Ne on saatettava myös kunnallisverotuksen piiriin. Sen sijaan pienyrittäjien ja itsenäisten ammatinharjoittajien verotusta ja sosiaaliturvamaksuja on kevennettävä.

SKP:n poliittinen toimikunta 28.2.07:

Ajankohtaista