Home >> Artikkelit >> SKP sitoutuu mielenterveyspalvelujen kehittämiseen

SKP sitoutuu mielenterveyspalvelujen kehittämiseen

19.03.2015 - 15:45
(updated: 06.06.2016 - 13:48)

Suomen kommunistisen puolueen keskuskomitea päätti 15.3. pitämässään kokouksessa sitoutua Huoli 2015 -kampanjan tavoitteisiin. SKP vaatii mielenterveyteen riittäviä resursseja ja myös tarvittavien laitoshoitopaikkojen turvaamista.

Huoli 2015 -vetoomuksen vaatimukset ovat seuraavat:

  1. Perustuslain mukainen ja myös subjektiivinen oikeus välittömään hoitoon ja huolenpitoon – jokaiselle kansalaiselle. Akuuttipsykiatrisia hoitopaikkoja on oltava riittävästi ja kattavasti.
  2. Matalan kynnyksen MT-palvelujen riittävä tiheys ja saatavuus on taattava kansallisella ohjauksella, sitovilla ohjeilla sekä riittävillä taloudellisilla resursseilla.
  3. Avohuollon kehittämiseen asiakkaan tarpeita ja toimintakykyä vastaavaksi on varattava riittävä rahoitus, resurssit sekä pätevä ammattihenkilöstö.
  4. Mielenterveyspalveluiden laadun kriteerit on määritettävä valtakunnallisella tasolla. Kriteerien tulee koskea niin julkisia kuin yksityisiä palvelutuottajia ja niiden toteutumista on valvottava.
  5. Laitoshoitopaikkojen ja hoitovuorokausien leikkaaminen on jäädytettävä, kunnes muu palvelujärjestelmä pystyy vastaamaan asiakkaiden hoidon tarpeeseen.

 Lisätietoa kampanjasta löytää sen kotisivuilta.

SKP:n keskuskomitea

Ajankohtaista