Home >> Artikkelit >> Rahaa hyvinvointiin, ei asehankintoihin!

Rahaa hyvinvointiin, ei asehankintoihin!

25.05.2015 - 12:51
(updated: 06.06.2016 - 13:48)

Viikonloppuna 23.5. Helsingissä kokoontunut SKP:n keskuskomitea arvioi eduskuntavaalikampanjaa ja linjasi tulevia toimia. Kokous hyväksyi oheisen kannanoton.

Kokoomusjohtoisten edellisten hallitusten aikana kansalaisten hyvinvointia ja palveluja on leikattu ja verotusta muutettu suurten yritysten ja rikkaiden hyväksi. Hallituskauden aikana tehtiin miljardiluokan leikkaukset peruspalveluihin, vaikka samaan aikaan yrityksille luovutettiin antelias 870 miljoonan euron verolahja alentamalla yhteisöveroa. Pääomatulot ovat kasvaneet palkkatulojen polkiessa paikallaan. Helsingin pörssiin listautuneet yhtiöt jakoivat viime vuoden voitoistaan 10 miljardin ennätysosingot.

Valtiovarainministeriö asetti jo ennen vaaleja vaatimuksen 10 miljardin leikkauksista. Tulevat hallituspuolueet ovat pyörtäneet vaalilupauksensa ja hyväksyvät nyt ministeriön esityksen sellaisenaan. Hallitusneuvotteluissa on sovittu 4-5 miljardin leikkauksista tämän hallituskauden aikana, ja sitouduttu myös loppuihin leikkauksiin.

Samaan aikaan hallitus on jo ennalta ilmoittanut uusista asehankinnoista ja puolustusvoimien määrärahojen korotuksesta. Perusporvarihallitus aikoo siis kasvattaa asevarustelua ja militarisoitumista kaikkein heikoimpiosaisten palveluista leikkaamalla.

Valtion ja kuntien panosta oman tuotannon lisäämiseksi esimerkiksi asuntoja rakentamalla ja valtion kaivosyhtiö perustamalla ei aiota lisätä. Myöskään tutkimustoimintaa tai palveluita ei lisätä. Tällaiset toimenpiteet loisivat kuitenkin hyvin hoidettuna uusia työpaikkoja ja toisivat yhteiskunnalle tuloja korvaamaan kasvavan työttömyyden ja rikkaille annettujen helpostusten kuihduttamia verotuloja.

Hallitusneuvottelijat saivat EU:n komissiolta tuekseen varoituksen EU:n finanssipoliittisten sääntöjen rikkomisesta. SKP:n keskuskomitea toteaa, että EU:n vaatimukset leikkauksista ovat paitsi vaarallisia, myös seurausta siitä euromyönteisestä politiikasta, jota Suomessa on vuosia harjoitettu.

Euroopan Unionin jäsenmaksu nousi jo vuonna 2013 yli 2 miljardin euron eivätkä siihen EU:n monenlaiset Ukrainan hallituksen pystyssä pitämiseen kuluvat menot vielä ehtineet edes vaikuttaa. Samaan aikaan Suomessa suunnitellaan Euroopan Unionin armeijaan osallistumisen jatkamista valmiusjoukkojen muodossa.

SKP:n keskuskomitean mielestä taloustilanteen kohentaminen edellyttää ostovoiman lisäämistä ja tulonjaon muuttamista. Hallituksen on ensimmäisinä toiminaan tehtävä kansaneläkkeeseen 100 euron kuukausittainen tasokorotus. Lisäksi palkkoja on korotettava työn tuottavuuden kasvua vastaavasti.

On luovuttava uusista asehankinnoista, peruttava asemäärärahojen korotukset ja irtisanouduttava Nato-yhteistyöstä sekä hylättävä isäntämaasopimus eduskunnan päätöksellä. Lisäksi on vaadittava EU-jäsenmaksujen tason tuntuvaa alentamista sekä aloitettava eurokurista irtautuminen. Hallitusohjelmassa on osoitettava leikkausten sijasta lisää rahaa peruspalveluihin ja investointeihin.

SKP:n keskuskomitea ilmaisee solidaarisuutensa kreikkalaisille, jotka kamppailevat Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n, EU-komission ja Euroopan keskuspankin muodostaman Troikan komentoa vastaan. Leikkaaminen ja kurjistaminen eivät ole ratkaisu nykyiseen talouskriisiin.

Myös Suomessa tarvitaan nyt vahvaa leikkausten vastaista toimintaa. SKP esittää kutsun kaikille edistyksellisille, nykytilanteeseen tyytymättömille tahoille voimien kokoamiseksi leikkauspolitiikkaa vastaan.

SKP:n keskuskomitea

Ajankohtaista