Home >> Artikkelit >> Perusturva-adressi eduskunnalle

Perusturva-adressi eduskunnalle

15.09.2011 - 11:46
(updated: 06.06.2016 - 13:48)
  • Toivo Koivisto
Perusturva-adressi luovutettiin 14.9. eduskuntaryhmille.

Kuten tiedämme, köyhien määrä on kasvanut Suomessa voimakkaasti. Kymmenessä vuodessa se on tuplaantunut, vaikka samaan aikaan kansantulo on kasvanut valtion vuosibudjetin verran, 50 miljardia euroa.

Köyhyys syrjäyttää ihmisen normaalista elämästä. Se pakottaa keskittämään kaikki voimat arkipäivästä selviytymiseen. Se johtaa terveyserojen kasvuun ja ennenaikaisiin kuolemiin. Erityisen tuskallista ja ihmisarvoa loukkaavaa on ollut lapsiköyhyyden kasvaminen. Se johtaa ylisukupolviseen köyhyyteen ja syrjäytymiseen, vai pitäisikö sanoa: syrjäyttämiseen.
Köyhyys synnyttää kasvavat leipäjonot, hyvinvointivaltion häpeätahrat. Syrjäyttäminen, ongelmien sivuun lakaiseminen aiheuttaa epätoivoisia tekoja, kuten pommiuhka Jyväskylän sosiaalivirastossa. Köyhyys on mielestäni ihmisoikeusrikos.

Suurin syy köyhyyden kasvuun on sosiaaliturvan jälkeenjääneisyys. Sen korjaamistehtävässään SATA-komitea epäonnistui täydellisesti. Sen vuoksi SKP on tehnyt perusturva-aloitteen. Siinä esitetään 900 euron perusturvaa kuukaudessa työttömille, pieneläkeläisille, opiskelijoille ja sairaille.

Ehdotuksessa lähdetään siitä, että Kansaneläkelaitoksesta kehitetään eduskunnan alainen sosiaaliturvalaitos. Se hoitaisi yhtenäistettyjä perustoimeentulo- ja eläkejärjestelmiä.
Aloitteessa ehdotetaan verotettavan tulon alarajan nostamista 1100 euroon kuukaudessa, niin että elämiseen välttämätön tulo olisi verovapaa. Samoin siinä ehdotetaan vähimmäispalkkalain säätämistä 1500 euroon kuukaudessa. Koko perusturva-aloite tulee toteuttaa yhden, meneillään olevan vaalikauden aikana.

Aloitteen tueksi olemme keränneet demokraattisen naisverkoston alulle paneman seuraavansisältöisen adressin: "Köyhyyden ja syrjäytymisen torjuminen ja ihmisarvoisen elämän edesauttaminen edellyttävät toimeentuloturvan vähimmäistason korottamista. Meidän allekirjoittajien mielestä on jo aika nostaa vähimmäistaso yli EU:n köyhyysrajan.
Vaadimme työttömien peruspäivärahan, työmarkkinatuen, opintorahan, toimeentulotuen perusosan sekä pienten eläkkeiden, sairauspäivärahojen ja muiden etuuksien nostamista 900 euroon verottomana kuukaudessa."

Arvoisat edustajamme, adressi on saanut tavattoman myönteisen vastaanoton kaikkialla, missä sitä on kerätty. Ihmiset ovat allekirjoittaneet sen yli puoluerajojen. Erityisesti mieltämme on lämmittänyt ihmisten aktiivisuus ja solidaarisuus. Tutkimustenkin mukaan suuri enemmistö suomalaisista haluaa vähentää köyhyyttä ja turvata kaikille ihmisarvoisen elämän. Tämä on näkynyt ja tuntunut adressia kerätessämme. Nyt luovutamme 4692 allekirjoitusta. Aiemmin on eduskunnalle luovutettu tätä adressia kahteen otteeseen, molemmilla kerroilla tuhansia nimiä.

Niinpä haluamme nyt luovuttaa kerätyt adressit teille arvoisat kansamme edustajat.
Toivomme, että perehdytte myös laajempaan aloitteeseemme, joka on teille luovutettavan adressitekstin liitteenä. Odotamme, että toteutatte ihmisten toiveen paremmasta sosiaaliturvasta. Tiedämme kaikki, että se riippuu viime kädessä vain teidän poliittisesta tahdostanne.

Hannu Ketoharju

Tekijä

Ajankohtaista