Home >> Artikkelit >> Perloksen työntekijät uhrattu pääoman ahneudelle

Perloksen työntekijät uhrattu pääoman ahneudelle

26.01.2007 - 10:50
(updated: 06.06.2016 - 13:48)
Perloksen tehtaiden lopettaminen Suomessa ja 1 200 työntekijän irtisanominen kertoo karua kieltä siitä, miten työntekijöiden toimeentulo ja työpaikat uhrataan globaalissa kapitalismissa pääoman voittojen turvaamiselle. Nokia-yhtiön ja sen alihankkijoiden voitontavoittelun takia Joensuun seudun muutenkin paha työttömyys uhkaa nousta 17 prosentin tasolle.

Perloksen joukkoirtisanomisten syynä ei ole toiminnan kannattamattomuus vaan Nokia-yhtiön ja sen alihankkijana toimineen Perloksen johdon pyrkimys varmistaa yhtiöiden osakkeenomistajille suuremmat voitot siirtämällä tuotantoa halpatyövoiman maihin. Perlos on jakanut vuonna 2004-2006 osinkoja yhteensä yli 26 miljoonaa euroa ja sen tulosennuste on viime vuodeltakin voitollinen ilman kertaluontoisia varauksia, vaikka Nokia vähensikin tilauksiaan yhtiöltä.

SKP vaatii työntekijöiden työsuhdeturvan parantamista niin, että lailla kielletään voittoa tekevissä yrityksissä taloudellisiin ja tuotannollisiin syihin vedoten tapahtuvat irtisanomiset. Lisäksi on korjattava nykyinen tilanne, jossa irtisanominen tulee työnantajille Suomessa halvemmaksi kuin keskimäärin muissa EU-maissa. Tuotantoaan muihin maihin siirtäviltä yhtiöiltä, kuten Perlokselta, on myös perittävä takaisin sen valtiolta saamat tuet.

Pohjois-Karjalaan tarvitaan nyt ennen muuta uusia työpaikkoja. Valtiovallan pitää nyt luvatun tukipaketin lisäksi kehittää alueelle uutta teollisia ja palvelualojen työpaikkoja pahenevan työttömyyden torjumiseksi. Pelkkä muutosturva ei riitä, tarvitaan uusien työpaikkojen luomista, tukea uudelleenkoulutukseen ja työllistämistakuuta. Tässä tilanteessa on entistä välttämättömämpää luopua hallituksen ajamasta kuntien määrärahojen ja henkilöstön vähentämiseen tähtäävästä kunta- ja palvelurakennemuutoksesta samoin kuin aikeista yhdistää Joensuun yliopisto Kuopion yliopistoon.

Yrjö Hakanen Joensuussa 15.1.07:

Tekijä

Ajankohtaista