Home >> Artikkelit >> Paperikapitalistit ajavat työehtojen heikentämistä

Paperikapitalistit ajavat työehtojen heikentämistä

18.10.2006 - 09:34
(updated: 06.06.2016 - 13:48)Ay-liikkeen ja poliittisen työväenliikkeen on yhteisvoimin torjuttava paperiteollisuuden työnantajien hyökkäys, jonka tavoitteena on heikentää paperityöläisten ja alan toimihenkilöiden työehtosopimuksiin perustuvia oikeuksia.

Kyse ei ole vain paperityöläisiä koskevasta työehtosopimuksesta vaan työnantajien tarkoitus on avata pää työehtojen yleiselle heikentämiselle muillakin aloilla ja ay-liikkeen nujertamiselle. Työnantajapiirit pyrkivät muun muassa heikentämään sairausajan korvauksia, pidentämään työaikoja, katkomaan loma-aikoja ja korvaamaan vakinaista henkilöstöä halvan vuokratyövoiman käytöllä.

Työnantajien lähtökohta, jonka mukaan työehtoja heikennettävä jos jossain muualla on heikommat työehdot kuin Suomessa, kuvaa kapitalistisen globalisaation luonnetta riiston voimistamisessa. Tarkoitus on kilpailuttaa työläisiä keskenään siitä, missä töitä tehdään halvimmalla ja heikoimmin työehdoin. Samat suuryhtiöt polkevat työntekijöiden oikeuksia myös muissa maissa.

Paperialan työnantajien puheet tuottavuuden vaarantumisesta ovat täysin perusteettomia. Vuosina 1997-2003 paperiteollisuuden voitot olivat keskimäärin lähes 9 miljardia euroa vuodessa. Se oli noin kaksi kertaa enemmän kuin 1990-luvun alkupuolella. Työn tuottavuus alalla on vuosina 1976-2003 kasvanut keskimäärin 6,3 prosenttia vuosittain.

SKP tukee paperiliiton kamppailua

SKP tukee Paperiliiton ja Toimihenkilöunionin kamppailua työntekijöiden oikeuksien puolesta. Samalla SKP vaatii, että suuryritysten ennätysmäisistä voitoista ja osinkotuloista siirretään verotuksen kautta suurempi osa julkisten palvelujen kehittämiseen. Kuntien rahoitustilannetta parannettaisiin huomattavasti saattamalla esimerkiksi nyt täysin verovapaat pääomatulot kunnallisverotuksen piiriin.


SKP:n poliittinen toimikunta 10.5.05

Ajankohtaista