Home >> Artikkelit >> Opintotukilain muutos lisää eriarvoisuutta

Opintotukilain muutos lisää eriarvoisuutta

18.10.2006 - 09:31
(updated: 06.06.2016 - 13:48)

Hallituspuolueiden ajama opintotukilain muutos voimistaa koulutuksen eriarvoisuutta, arvioi SKP:n poliittinen toimikunta.

Opintotukijärjestelmän muuttaminen lainanoton ja verovähennysten suuntaan suosii varakkaampien perheiden nuoria ja niitä, joiden opinnot johtavat hyvin palkatuille aloille. Samaan aikaan tapahtuva opiskeluaikojen rajoittaminen puolestaan sivuuttaa sen, että juuri opintorahan pienuus on keskeinen opiskeluaikoja pidentävä tekijä.

Vaikka lakimuutokseen sisältyy pieni asumislisän vuokrakaton korotus, on opiskelijoiden toimeentuloturva edelleen kohtuuttoman alhainen. Asumislisää ei edes makseta koko vuodelle ja etenkin isoissa kaupungeissa vuokrakatto on edelleen alhainen. Suuri osa opiskelijoista ja varsinkin opiskelevista lapsiperheistä elää köyhyysrajan alapuolella. Opintolainan painottaminen ei tuo mitään helpotusta tähän köyhyysongelmaan.

Poliittinen toimikunta muistuttaa SKP:n aloitteesta 750 euron perusturvan takaamiseksi kuukaudessa kaikille täysi-ikäisille, jotka eivät esimerkiksi opiskelun tai työttömyyden takia voi sitä muuten saada. Tämä uudistus takaisi opiskelijoille toimeentulon myös kesäkuukausina ja poistaisi täysi-ikäisten toisen asteen opiskelijoiden opintotuen riippuvuuden heidän vanhempiensa tuloista.

SKP:n poliittinen toimikunta 24.5.05

Ajankohtaista