Home >> Artikkelit >> Kuntapuitelain perusteet on korjattava

Kuntapuitelain perusteet on korjattava

02.12.2006 - 15:22
(updated: 06.06.2016 - 13:48)
SKP kehottaa kuntien asukkaita ja henkilöstöä vaatimaan perusteellista korjausta hallituksen esittämään kunta- ja palvelurakennemuutoksen puitelakiin. SKP:n poliittinen toimikunta pitää vääränä ja eriarvoisuutta lisäävänä puitelain tavoitteita palvelujen keskittämisestä suuriin yksiköihin, kuntien menojen karsimisesta ja henkilöstön vähentämisestä.

Lakiesitys osoittaa kylmää piittaamattomuutta lisääntyvästä köyhyydestä, työttömyydestä, lasten ja nuorten ongelmista, potilasjonoista, vanhusten heitteille jättämisistä ja monista muista ongelmista. Kuntia sopeutetaan puitelailla kiristyviin menoraameihin, vaikka monissa palveluissa on huutava puute määrärahoista ja henkilöstöstä. Tämä heikentää erityisesti naisten asemaa, ovathan naiset pääroolissa sekä julkisten palvelujen käyttäjinä että työntekijöinä.

SKP:n poliittinen toimikunta esittää, että puitelain osaksi laaditaan rahoitusohjelma, jolla poistetaan kunnallisten palvelujen rahoitusvajaus. Tällä ohjelmalla on kunnille palautettava niiltä leikatut valtionosuudet ja lopetettava pääomatulojen kunnallinen verovapaus. Samalla on muutettava kunnallisvero progressiiviseksi ja nostettava verotettavan tulon alarajaa.

Puitelailla pyritään kunta- ja palvelurakenteiden rajuun muutokseen. Nykyisistä 431 kunnasta vain 52 asukasluku ylittää perusterveydenhuoltoon ja siihen liittyviin sosiaalipalveluihin esitetyn vähintään 20 000 asukkaan vaatimuksen. Vain 15 kuntaa yltää 50 000 asukkaan tasoon, joka olisi ammatillisen koulutuksen järjestämisen minimiväestöpohja.

Suurin osa kunnista joutuisi järjestämään palvelut joko muodostamalla yhteistoiminta-alueen tai liittymällä osaksi suurempaa kuntaa. Lakiesitys siirtää näin päätöksenteon entistä kauemmas asukkaista ja henkilöstöstä. Pääkaupunkiseudun ja 16 muun kaupunkiseudun kunnat velvoitettaisiin yhteistyöhön tavalla, joka uhkaa siirtää entistä useammat päätökset valtuustoilta ja lautakunnilta pieneen piiriin erilaisissa kuntayhtymissä, liikelaitoksissa ja yhtiöissä. Lisäksi valtio saisi mahdollisuuksia pakottaa kuntaliitoksiin myös vastoin kuntien ja asukkaiden kantaa.

Poliittinen toimikunta vaatii puitelain korjaamista niin, että asukkaiden ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia lisätään. SKP ei hyväksy kuntien pakkoliitoksia ja esittää, että kuntaliitoksista tulee aina järjestää kunnallinen kansanäänestys.

Palvelujen keskittämiselle suuriin yksiköihin pyritään helpottamaan niiden kilpailuttamista ja yksityistämistä. Kokemusten mukaan kilpailuttaminen ja yksityistäminen eivät kuitenkaan sovi peruspalveluihin, joiden pitäisi olla jokaiselle kuuluvia perusoikeuksia. Kilpailuttaminen uhkaa myös henkilöstön asemaa, koska puitelakiin esitetty palvelussuhdeturva ei koske kilpailuttamista, yhtiöittämistä ja yksityistämistä.

SKP:n poliittinen toimikunta vaatii, että lakiin kirjataan kuntien velvollisuus toteuttaa lakisääteiset palvelut pääsääntöisesti kunnan omana toimintana. Tämä edellyttää vakinaisen henkilöstön lisäämistä ja työehtojen parantamista kunnissa. SKP esittää kunnallisen toiminnan laajentamista sellaisilla aloilla, joilla riippuvuus yksityisistä palvelumarkkinoista vaarantaa kansalaisten tasavertaisten perusoikeuksien toteutumisen.

SKP:n poliittinen toimikunta 10.10.06:

Ajankohtaista