Home >> Artikkelit >> Kunnat uusliberalismin vastaisen kamppailun keskiössä

Kunnat uusliberalismin vastaisen kamppailun keskiössä

18.10.2006 - 09:35
(updated: 06.06.2016 - 13:48)

- On tärkeää huomata mikä on nyt kuntien ja kunnallispolitiikan rooli yleisen uusliberalistisen linjan läpi ajamisessa. Viimeistään nyt on lakattava puhumasta "vain" kunnallispolitiikasta. Vedoten osin näennäiseen, osin itse aiheutettuun kuntatalouden ahdinkoon kunnissa runnotaan nyt läpi kaiken kattavaa uusiliberalistista ohjelmaa palveluiden leikkaamisineen, yksityistämisineen sekä tilaaja-tuottaja- ja kuntakonsernimalleineen, sanoi päätoimittaja Erkki Susi puhuessaan Työväen vappujuhlassa Tokoinrannassa.

- Siksi kunnissa ihmisille läheisissä ja tärkeissä asioissa käytävä kamppailu on nyt olennainen osa yleistä kamppailua hyvinvointiyhteiskunnan puolesta uusliberalismia vastaan. Meillä helsinkiläisillä on myönteisiä kokemuksia tästä kamppailusta. Kamppailua on jatkettava ja voimistettava.

Susi toisti SKP:n esityksen kuntien palvelujen rahoituksen turvaamisesta panemalla myös pääomatulot kunnallisveron piiriin ja palauttamalla kunnille niiltä leikatut valtionosuudet.

- On paljastettava ne puolueet ja poliitikot, jotka torjuvat tämän esityksen ja samaan aikaan rahapulaan vedoten leikkaavat kunnallisia peruspalveluita.

Paperityöläisten taistelu kaikkien työntekijöiden etu

Susi muistutti, että satojen miljoonien eurojen voittoja tekevät paperiteollisuuden suuryhtiöt yrittävät nyt panna paperityöläiset polvilleen ajamalla työaikojen pidentämistä, lomautusten ja irtisanomisten helpottamista, sairausajan korvausten leikkaamista ja muita heikennyksiä sopimusturvaan.

- On torjuttava oikeiston propaganda, jolla muiden alojen työntekijät ja vähävaraiset ihmiset yritetään nyt usuttaa "hyväpalkkaisia" paperityöläisiä vastaan. Jos paperityöläiset alistuvat työnantajien saneluun, se ei hyödytä vaan vahingoittaa muiden alojen työntekijöitä. Ja toisin päin: jos paperityöläiset voittavat periaatteellisesti tärkeän kamppailunsa, se koituu muidenkin alojen työntekijöiden hyväksi ja vahvistaa koko ay-liikettä.


Päätoimittaja Erkki Susi Helsingin vappujuhlassa Tokoinrannassa 1.5.2005

Tekijä

Ajankohtaista