Home >> Artikkelit >> Jyväskylän kaupunginjohtajan eroraha laiton

Jyväskylän kaupunginjohtajan eroraha laiton

15.09.2006 - 11:14
(updated: 06.06.2016 - 13:48)

Korkein hallinto-oikeus on tuominnut lainvastaiseksi Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksen maksaa itse tehtävistään irtisanoutuneelle kaupunginjohtaja Pekka Kettuselle 200 000 euron eroraha. Päätös on samansisältöinen kuin Hämeenlinnan hallinto-oikeuden aiemmin tekemä.

Kaupunginhallituksen yksimielisesti joulukuussa 2003 hyväksymästä erorahapäätöksestä valittanut SKP:n kaupunginvaltuutettu Riitta Tynjä pitää oikeuden ratkaisua periaatteellisesti tärkeänä voittona.
- Aktiivisella kansalaistoiminnalla on voitu suitsia pienen piirin vallankäyttöä. Se luo uskoa vaikuttamisen mahdollisuuksiin tänä aikana, jolloin valtaeliitti pyrkii luomaan vaihtoehdottomuuden ja apatian mielialaa kansalaisten keskuuteen, Tynjä kommentoi.

Jyväskylässä kerättiin muun muassa tuhansia nimiä Kettusen saaman "kultaisen kädenpuristuksen" perumiseksi.

Kaupunginhallitus ylitti toimivaltansa

Oikeus toteaa, että kaupunginhallitus ja Kettunen eivät ole kyennyt myöhemmissä selvityksissäänkään esittämään perusteita sille, että vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta maksettiin eroraha.
- Irtisanoutumisesta maksettavaksi päätetty 200 000 euron korvaus on ollut vailla laillista perustetta. Kaupunginhallitus on siten korvauksesta päättäessään käyttänyt sille kuuluvaa harkintavaltaa muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on ollut käytettävissä ja siten ylittänyt toimivaltansa, Korkein hallinto-oikeus toteaa päätöksessään, joka on julkaistu myös netissä www.kho.fi/paatokset/.

Peritäänkö erorahat takaisin?

Riitta Tynjän mielestä vastuu käytännön toimista erorahojen perimiseksi takaisin on nyt kaupunginhallituksella ja virkamiesjohdolla, joiden hän odottaa tietysti noudattavan lainvoimaista päätöstä.

Nykyinen kaupunginjohtaja Markku Andersson ja kaupungin lakimies Olli Heikkinen kiirehtivät kuitenkin heti oikeuden päätöksen jälkeen ilmoittamaan, että erorahan takaisin perintään ei ryhdytä ainakaan toistaiseksi. Rooman matkalta tavoitettu Kettunen puolestaan ilmoitti ylimieliseen tyyliinsä, että "päätös ei kosketa minua".

Tynjä pitää häpeällisenä tilannetta, jossa esimerkiksi vammaiset joutuvat hakemaan oikeuksiaan valitusten ja kanteluiden kautta, kun heille kuuluvia palveluja on leikattu kunnan taloudelliseen tilanteeseen vedoten.
- Ja samaan aikaan kaupunki ilmoittaa, että se ei katso aiheelliseksi ryhtyä perimään Kettuselle aiheetta maksettua 200 000 euron erorahaa, hän kummeksuu.

(Lisätietoja Kettusen jutusta SKP:n Jyväskylän piirin kotisivuilta www.skp.fi/jyvaskyla .)Riitta Tynjä 7.6.06:

Tekijä

Ajankohtaista