Home >> Artikkelit >> Einstein vastaan Bolkestein

Einstein vastaan Bolkestein

18.10.2006 - 09:04
(updated: 06.06.2016 - 13:48)

Euroopan unionin parlamentti päättää lähiaikoina kannastaan palveludirektiiviin, jota kutsutaan esittäjänsä mukaan myös Bolkesteinin direktiiviksi. Kyseisen direktiivin tarkoituksena laajentaa vapaa kilpailu koskemaan EU:ssa myös palveluja. Tekeillä on myös työaikadirektiivi, jolla aiotaan pidentää työpäiviä.

Albert Einstein totesi aikoinaan, että "kaikenkattava kilpailu johtaa valtavaan työvoiman haaskaamiseen ja yksilön yhteiskunnallisen tietoisuuden lamaannuttamiseen".

Julkiset palvelut ja työehtosopimukset uhattuna

Bolkesteinin direktiivi alistaisi useimmat palvelut yksityiseen voitontavoitteluun perustuville markkinoille. Se muuttaisi monet perusoikeudet kauppatavaraksi. Palveludirektiivi on hyökkäys hyvinvointiyhteiskunnan tavoitteita, perusoikeusajattelua ja työväenliikkeen taistelullaan saavuttamia oikeuksia vastaan. Se kohdistuu erityisesti naisia vastaan, onhan suurin osa palvelualojen työntekijöistä naisia.

Direktiivin mukaan palveluja voi viedä toiseen maahan ja sinne voi lähettää tilapäisesti työntekijöitä niin, että kohdemaan normien sijasta noudatettaisiin lähettävän maan - esimerkiksi Viron - normeja. Näin nakerrettaisiin suomalaiseen työehtosopimusjärjestelmään uusi iso aukko "vapaamatkustajille". Tämä ns. alkuperämaaperiaate koskisi myös työehtojen ja kuluttajasuojan valvontaa.

Palveludirektiivin tarkoituksena on muuttaa yleishyödylliset palvelut, kuten vesi ja koulutus, kaupallisiksi. Vaikka EU:n parlamentin sisämarkkinavaliokunta esittää yleisten julkisten palvelujen rajaamista periaatteessa direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, on rajanveto osin tulkinnanvarainen ja riippuu palvelujen kilpailuttamisesta. Se ei koskisi esimerkiksi kaikkea koulutusta. Samaa markkinasuuntausta voimistaisi myös tekeillä oleva raide- ja bussiliikenteen palvelusopimusdirektiivi, joka laajentaa kilpailuttamista julkisin varoin tuetussa joukkoliikenteessä.

Työaikadirektiivillä puolestaan pyritään pidentämään työväenliikkeen taistelulla saavutettua enimmäistyöaikaa, lisäämään työnantajien etujen mukaisia joustoja ja jättämään osa työntekijöistä jopa kokonaan työaikalainsäädännön ulkopuolelle.

EI on voittanut ennenkin

EU:n perustuslain hylkääminen Ranskan ja Hollannin kansanäänestyksissä avasi mahdollisuuden muuttaa Euroopan kehityksen suuntaa. Hallitseva eliitti pyrkii palveludirektiivillä ajamaan takaoven kautta läpi sitä samaa rajoittamattoman kilpailun ja pääoman vapauden linjaa, joka oli hylätyn perustuslakiesityksen ytimessä.

Satamapalveluja koskevan direktiivin kaatuminen tammikuussa satamatyöläisten vastarintaan osoitti, että joukkomittainen eurooppalainen kamppailu kannattaa.

Suomen kommunistisen puolueen keskuskomitea osallistuu eurooppalaisen vasemmiston, ay- ja kansalaisliikkeiden mielenosoitustoimintaan palveludirektiivin hylkäämiseksi. SKP kehottaa ottamaan kantaa ja järjestämään toimintaa ennen kuin EU-parlamentti päättää kannastaan direktiiviin 14. helmikuuta, mutta EU:n neuvoston ja parlamentin yhteistä kantaa edellyttävät lopulliset ratkaisut saattavat siirtyä Suomen EU-puheenjohtajakaudelle. SKP vaatii hallitusta, suomalaisia EU-parlamentin jäseniä ja kuntia ottamaan kantaa direktiivin hylkäämiseksi.
SKP:n keskuskomitea 5.2.06:

Ajankohtaista