Home >> Artikkelit >> Ei EU:n perustuslaille - kyllä demokratialle

Ei EU:n perustuslaille - kyllä demokratialle

18.10.2006 - 09:30
(updated: 06.06.2016 - 13:48)Euroopan unionin perustuslakiesitys sai hylkäystuomion Ranskan ja Hollannin kansanäänestyksissä. Se oli voitto kansalaistoiminnalle ja vasemmistolle. Perustuslailla ei ole kansalaisten enemmistön tukea juuri missään muussakaan EU-maassa.

Valtaeliitti ja sen äänitorvena toimivat mediat väittävät kansalaisten äänestäneen väärin, kun he eivät hyväksy markkinoiden vapauteen perustuvaa perustuslakia ja ottavat samalla kantaa myös samoja tavoitteita ajavaan hallitusten politiikkaan. Kuitenkin samainen eliitti on itse perustellut hallitusten epäsosiaalista politiikkaa sopeutumisella EU:n yhteismarkkinoiden ehtoihin. Nämä uusliberalismin opit ovat myös perustuslakiesityksen pääsisältö.

SKP:n poliittinen toimikunta vaatii Matti Vanhasen hallitusta ja edustakuntapuolueita hylkäämään EU:n perustuslakiesityksen. Jos ratifiointiprosessia kaikesta huolimatta jatketaan, ei perustuslakia saa myöskään Suomessa hyväksyä ilman kansanäänestystä.

Poliittinen toimikunta vaatii hylkäämään myös perustuslakiesityksen uusliberalistisen linjan, joka merkitsee jatkuvaa suurtyöttömyyttä, palvelujen yksityistämistä, sosiaaliturvan heikentämistä, lainsäädäntövallan keskittämistä euroeliitille ja varustautumista laittomiin sotiin muiden maiden riistämiseksi. Hallituksen on peruttava tuki EU:n palveludirektiiville, joka uhkaa julkisia palveluja ja laajentaa halpatyövoiman harmaita markkinoita. Lisäksi eduskunnan on hylättävä kriisinhallintalakiesitys, jolla hallitus ajaa Suomea mukaan EU:n taistelujoukkoihin.


Solidaarisuutta Paperiliitolle

SKP:n poliittinen toimikunta ilmaisee tukensa Paperiliiton oikeutetulle kamppailulle, jossa on kyse koko työehtosopimusjärjestelmästä ja ay-liikkeen asemasta kansainvälistyneessä taloudessa.

Paperiliitto ansaitsee myös muiden alojen ammattijärjestöjen solidaarisuuden vastustaessaan toimintojen ulkoistamisen avulla tapahtuvaa työehtojen heikentämistä ja työehtosopimusten syrjäyttämistä EU:n vapaan kilpailun direktiiveillä, voittoa tekevien yhtiöiden työntekijöiden lomauttamista, työpäivien pidentämistä ja muuta olemassa olevien sopimusten heikentämistä. Suurpääoman koventunut hyökkäys on torjuttava ay-liikkeen ja vasemmiston yhteisvoimin.

Poliittinen toimikunta päätti lisäksi lähettää SDP:n puoluekokoukselle tervehdyksen, jossa toivotaan kokoukselta tukea Paperiliiton kamppailulle ja EU:n perustuslain hylkäämiselle.


SKP:n poliittinen toimikunta 7.6.05:

Ajankohtaista