Home >> Artikkelit >> Aloite perusturvan takaamiseksi jokaiselle

Aloite perusturvan takaamiseksi jokaiselle

09.06.2008 - 10:05
(updated: 06.06.2016 - 13:48)
Yli 600 000 suomalaista joutuu elämään Euroopan unionin köyhyysrajan alapuolella, vaikka Suomi on rikkaampi kuin koskaan. Tällaisen vääryyden korjaaminen edellyttää, että sosiaaliturvan kokonaisuudistusta valmisteleva komitea esittää sosiaalisiin tulonsiirtoihin huomattavaa lisäystä eikä tyydy valtion budjettikehysten puitteissa tehtäviin "kustannusneutraaleihin" muutoksiin.

Suomen kommunistinen puolue (SKP) esittää, että komitea ottaa uudistuksen perustaksi 850 euron perusturvan takaamisen kuukaudessa verottomana jokaiselle, jolla ei ole mahdollisuutta muuhun tuloon työttömyyden, opiskelun, pätkätöiden, vanhuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Tämä esitys tarkoittaa käytännössä nykyisen työttömyyspäivärahan, työmarkkinatuen, opintorahan, kansaneläkkeen, toimeentulotuen perusosan, maahanmuuttajien erityistuen, kuntoutusrahan sekä alimpien sairaus-, äitiys- ja vanhempainloman päivärahojen tuntuvaa nostamista ja lainsäädännön uudistamista.

SKP:n aloitteeseen sisältyvät lisäksi ehdotukset verotettavan tulon alarajan nostamisesta, vähimmäispalkkalaista, perusturvan jakamisesta yhdeltä luukulta ja uudistuksen rahoittamisesta. Uudistus toteutettaisiin neljän vuoden aikana ja aloitettaisiin nostamalla toimeentuloturvan vähimmäistasoa jo tänä vuonna 100 eurolla kuukaudessa.

Aloitteeseen liittyvässä, erikoistutkija Teuvo Jungan tekemässä laskelmassa arvioidaan, että SKP:n esittämä uudistus maksaisi yhteensä noin 3,2 miljardia euroa neljän vuoden aikana eli noin 800 miljoonaa euroa vuodessa lisää nykyisiin sosiaaliturvamenoihin.

SKP rahoittaisi uudistuksen kiristämällä pääomatulojen, pörssikaupan ja suurten yritysten verotusta. Nettokustannukset valtiolle jäisivät kuitenkin pienemmiksi, koska perusturvan parantamisella on monia välillisiä työllisyyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia, jotka yhtäältä vähentävät julkisia työllisyys- ja sosiaalimenoja ja toisaalta lisäävät verotuloja.

Aloite on julkaistu kokonaisuudessaan toisaalla näillä kotisivuilla Lue lisää

SKP:n poliittinen toimikunta 19.5.08:

Ajankohtaista